gtk.CellRenderer.CellRenderer Class Reference

Inheritance diagram for gtk.CellRenderer.CellRenderer:

gtk.ObjectGtk.ObjectGtk gobject.ObjectG.ObjectG gtk.CellRendererPixbuf.CellRendererPixbuf gtk.CellRendererProgress.CellRendererProgress gtk.CellRendererText.CellRendererText gtk.CellRendererToggle.CellRendererToggle gtk.CellRendererCombo.CellRendererCombo List of all members.

Public Member Functions

GtkCellRenderergetCellRendererStruct ()
 this (GtkCellRenderer *gtkCellRenderer)
 Sets our main struct and passes it to the parent class.
void delegate (CellRenderer)[] onEditingCanceledListeners
void addOnEditingCanceled (void delegate(CellRenderer) dlg)
 extern (C) static void callBackEditingCanceled(GtkCellRenderer *rendererStruct
void addOnEditingStarted (void delegate(CellEditable, char[], CellRenderer) dlg)
 extern (C) static void callBackEditingStarted(GtkCellRenderer *rendererStruct

Public Attributes

int[char[]] connectedSignals
GtkCellEditableeditable
GtkCellEditable gcharpath

Protected Member Functions

void * getStruct ()
 the main Gtk struct as a void*

Protected Attributes

GtkCellRenderergtkCellRenderer
 the main Gtk struct

Constructor & Destructor Documentation

gtk.CellRenderer.CellRenderer.this ( GtkCellRenderer gtkCellRenderer  ) 

Sets our main struct and passes it to the parent class.


Member Function Documentation

void gtk.CellRenderer.CellRenderer.addOnEditingCanceled ( void delegate(CellRenderer dlg  ) 

void gtk.CellRenderer.CellRenderer.addOnEditingStarted ( void delegate(CellEditable, char[], CellRenderer dlg  ) 

void gtk.CellRenderer.CellRenderer.delegate ( CellRenderer   ) 

gtk.CellRenderer.CellRenderer.extern (  ) 

Reimplemented from gtk.ObjectGtk.ObjectGtk.

Reimplemented in gtk.CellRendererText.CellRendererText, and gtk.CellRendererToggle.CellRendererToggle.

gtk.CellRenderer.CellRenderer.extern (  ) 

Reimplemented from gtk.ObjectGtk.ObjectGtk.

Reimplemented in gtk.CellRendererText.CellRendererText, and gtk.CellRendererToggle.CellRendererToggle.

GtkCellRenderer* gtk.CellRenderer.CellRenderer.getCellRendererStruct (  ) 

void* gtk.CellRenderer.CellRenderer.getStruct (  )  [protected]

the main Gtk struct as a void*

Reimplemented from gtk.ObjectGtk.ObjectGtk.

Reimplemented in gtk.CellRendererCombo.CellRendererCombo, gtk.CellRendererPixbuf.CellRendererPixbuf, gtk.CellRendererProgress.CellRendererProgress, gtk.CellRendererText.CellRendererText, and gtk.CellRendererToggle.CellRendererToggle.


Member Data Documentation

int [char[]] gtk.CellRenderer.CellRenderer.connectedSignals

Reimplemented from gtk.ObjectGtk.ObjectGtk.

Reimplemented in gtk.CellRendererText.CellRendererText, and gtk.CellRendererToggle.CellRendererToggle.

GtkCellEditable* gtk.CellRenderer.CellRenderer.editable

GtkCellRenderer* gtk.CellRenderer.CellRenderer.gtkCellRenderer [protected]

the main Gtk struct

GtkCellEditable gchar* gtk.CellRenderer.CellRenderer.path

Reimplemented in gtk.CellRendererText.CellRendererText, and gtk.CellRendererToggle.CellRendererToggle.


SourceForge.net Logo DSource.org Logo digitalmars.com Logo