gtkc.gobjecttypes.GValue Struct Reference

List of all members.

Public Member Functions

 align (4)

Public Attributes

Data data1
Data data2

Member Function Documentation

gtkc.gobjecttypes.GValue.align (  ) 


Member Data Documentation

Data gtkc.gobjecttypes.GValue.data1

Data gtkc.gobjecttypes.GValue.data2


SourceForge.net Logo DSource.org Logo digitalmars.com Logo